Stillingerne fordeles i december/januar 2019/2020, alle ansøgere får direkte besked vedr. resultatet.

The positions will be filled in December/January 2019/2020. All applicants will be informed directly.

Deadline for ansøgningen: 2019-12-04.

  • DK: Ansøgninger kan rettes (eller evt slettes) frem til deadline.
  • UK: The application can be edited (or deleted) until the deadline.
  • Applikationen kræver brug af cookies og javascript.
  • Ris og ros i forbindelse med applikationen kan sendes til Lars Madsen, <http://au.dk/daleif@math>.
  • Applikationen burde uden problemer kunne anvendes fra mobil, tablet og skrivebord.

* auAUID: User either au<number> or au<nummer>@uni.au.dk (as you'd do many other places at AU; au<nummer> is found on the right side of your name once you've logged into mit.au.dk)