Introducerende Statistik og Dataanalyse med R

Jens Ledet Jensen

Denne webbog er beregnet til et 5ECTS indledende kursus i statistik, hvor beregningerne laves i R. Deltagerne forventes at have stiftet bekendtskab med sandsynligheder og nogle af standardfordelingerne på forhånd.
Et hovedelement i bogen er, at brugen af R er integreret direkte. Undervejs i læsningen kan man afprøve R-kommandoer uden at forlade bogen. På denne måde kan man lære at bruge R, samtidig med at man får lavet de beregninger, man har brug for.
Et andet hovedelement er, at bogen er delt op i mange korte websider. Hver side har en navigationsbjælke i toppen, der tillader at komme rundt i hele bogen. For at øge overskueligheden er nogle elementer skjulte og foldes ud ved klik. Overskueligheden er også forsøgt øget ved brug af farvede elementer.
Bogen starter med at indføre de fundamentale begreber -værdi og konfidensinterval, og derfra går det ud på at bruge disse begreber og få en forståelse for nogle basale simple statistiske modeller. Specielt vil vi komme omkring de grundlæggende normalfordelingsmodeller, og disse bliver sat ind i en generel ramme for lineære modeller via brugen af faktorer og regressionsvariable.
Til hvert kapitel i bogen er der to sæt øvelser beregnet til de to studieretninger, geologi og IT-produktudvikling.
På kursushjemmesiden ligger der en pdf-version af bogen genereret fra web-bogen. De skjulte elementer i webbogen er foldet ud i pdf-versionen, og skjulte elementer med svar på spørgsmål er til sidst i hvert kapitel.
Copyright: Jens Ledet Jensen. Bogen er skrevet i latex, og systemet til oversættelse til html er sat op af Niels Lauritzen.
Næste